Βρογχοσκόπηση με το σύστημα του αυτοφθορισμού

Εδώ η βρογχοσκόπηση γίνεται με ειδικό φως (συνήθως πράσινου χρώματος) και έχει σκοπό να αναδείξει ύποπτες, παθολογικές βλάβες στο εσωτερικό των βρόγχων που με κανονικό φως θα ήταν δύσκολο να διαχωριστούν από τον φυσιολογικό ιστό. Έτσι ξεκαθαρίζει ο στόχος για να ληφθούν βιοψίες ή άλλα δείγματα.
Για παράδειγμα, ο φυσιολογικός βρόγχος μπορεί να φαίνεται πράσινου χρώματος, ενώ η βλάβη που θα πρέπει να γίνει η βιοψία να φαίνεται ρόδινη (βλ. εικόνα).

Φυσιολογικός φωτισμός βρογχοσκοπίου

Επίσης με αυτό το ειδικό φως φαίνονται πολλές φορές ύποπτες βλάβες των βρόγχων σε πολύ αρχικό στάδιο που αλλιώς δεν θα γίνονταν αντιληπτές.

Σύστημα αυτοφθορισμού που ξεκαθαρίζει στην παραπάνω εικόνα τις «ρόδινες» περιοχές που πρέπει να γίνουν οι βιοψίες

Ενδοβρογχικοί Υπέρηχοι – Endo Bronchial Ultra Sound EBUS

Σε αυτήν την μοντέρνα και εντυπωσιακή τεχνική βρίσκεται η τελευταία λέξη της τεχνολογίας στην βρογχοσκόπηση. Εδώ η βρογχοσκόπηση γίνεται με συνδυασμό υπερήχων και η διαγνωστική ακρίβεια για τον ασθενή αγγίζει το μέγιστο.

Με την βοήθεια των υπερήχων ξεπερνάμε όλους τους τεχνικούς ή φυσικούς περιορισμούς που υπάρχουν στην κλασσική βρογχοσκόπηση και βλέπουμε τις βλάβες του πνεύμονα, των βρόγχων και ακόμα περιοχών που είναι έξω από τους πνεύμονες (λεμφαδένες, μεσοθωράκιο, αγγεία, καρδιά). Επίσης βλέπουμε και τις περιοχές του πνεύμονα που είναι στην περιφέρεια και δεν φθάνει ποτέ το κανονικό βρογχοσκόπιο.

Έχοντας ακρίβεια χιλιοστού παίρνουμε βιοψίες από όλες αυτές τις περιοχές που ανιχνεύεται το πρόβλημα με διαγνωστικό αποτέλεσμα που φθάνει το 98%. Να ληφθεί υπ΄όψιν ότι η εξέταση γίνεται σε 1 ώρα, με  μέθη και ο ασθενής πηγαίνει στο σπίτι του σε 2 ώρες.

Πριν τεθούν σε εφαρμογή οι ενδοβρογχικοί υπέρηχοι η διάγνωση αυτών των προβλημάτων των ασθενών γινόταν με χειρουργείο θώρακος (μεσοθωρακοσκόπηση ή βιντεοσκοπική χειρουργική βιοψία πνεύμονα). Αυτό σήμαινε κανονική γενική νάρκωση, παραμονή στο νοσοκομείο από 4 ως 6 ημέρες τουλάχιστον, υψηλό κίνδυνο επιπλοκών , υψηλό κόστος νοσηλείας.

Επίσης οι περιοχές του θώρακα και των λεμφαδένων που μπορούσε να φθάσει ο χειρουργός θώρακος ήταν περιορισμένες σε 4 περίπου, ενώ με τους ενδοβρογχικούς υπερήχους –EBUS  οι λεμφαδενικές περιοχές που φθάνουμε είναι 12 περίπου και το ποσοστό επιτυχούς διάγνωσης είναι το ίδιο.

Στην επόμενη φωτογραφία βλέπουμε να προωθείται μέσα από έναν μικρό βρόγχο («είσοδος τούνελ») ένα πλαστικό σωληνάκι που έχει ενσωματωμένο υπέρηχο – εκεί δηλαδή που λόγω στενότητας βρόγχου δεν μπορεί να μπεί το ίδιο το βρογχοσκόπιο.

3

 

Αποτέλεσμα είναι η παρακάτω υπερηχογραφική εικόνα που δείχνει έναν όγκο πνεύμονα που θα ήταν «αόρατος» υπό συνθήκες κλασσικής βρογχοσκόπησης. Ακολούθησαν διαγνωστικές βιοψίες της βλάβης.

5

 

Στην ακόλουθη φωτογραφία, μέσω ενδοβρογικών υπερήχων ανευρίσκονται διογκωμένοι λεμφαδένες στο μεσοθωράκιο – έξω από το «τούνελ» των βρόγχων δηλαδή-που δεν θα ήταν ορατοί με την κλασσική βρογχοσκόπηση. Στην ίδια χρονική στιγμή γίνεται βιοψία των λεμφαδένων με βελόνη (η διαγώνια λευκή γραμμή της εικόνας είναι η ίδια η βελόνη που φθάνει στο κέντρο του λεμφαδένα).

6

Στην επόμενη φωτογραφία φαίνεται πάλι η διαγώνια λευκή γραμμή που είναι η βελόνα που παίρνει βιοψία από διογκωμένους λεμφαδένες στο μεσοθωράκιο – έξω από τους πνεύμονες δηλαδή.

7

 

Εδώ είναι η σπάνια περίπτωση χονδροσαρκώματος πνεύμονα και η βιοψία του όγκου μέσω ενδοβρογχικών υπερήχων. Να σημειωθεί ότι ο ασθενής αυτός είχε υποβληθεί σε 2 άλλες κλασσικές βρογχοσκοπήσεις από άλλους ιατρούς σε άλλο κέντρο, χωρίς να τεθεί διάγνωση και αυτό γιατί ο όγκος δεν ήταν ορατός με την κλασσική βρογχοσκόπηση. Ο ασθενής στο προηγούμενο νοσοκομείο είχε προγραμματιστεί σε θωρακοχειρουργική βιοψία του πνεύμονα. Το πρόβλημα της διάγνωσης όμως λύθηκε με απλό, ανώδυνο τρόπο, χωρίς νοσηλεία με τους ενδοβρογχικούς υπερήχους (EBUS-TBNA).

10

Στην επόμενη φωτογραφία φαίνεται να μην υπάρχει πρόβλημα.

9

 

 

Με την χρήση των ενδοβρογχικών υπερήχων βρίσκεται ο όγκος που βρίσκεται ‘έξω’ από το τούνελ των βρόγχων και από τον οποίο λαμβάνονται βιοψίες με βελόνη.

10

Βρογχοσκόπηση με ακτινοσκοπικό έλεγχο

Αυτή η τεχνική βρογχοσκόπησης γίνεται για να προσεγγιστούν πνευμονικές βλάβες  που δεν είναι άμεσα ορατές με την κλασσική βρογχοσκόπηση. Η καθοδήγηση της λαβίδας βιοψίας γίνεται με τον ταυτόγχρονο ακτινοσκοπικό έλεγχο, όπως φαίνεται στις ακόλουθες φωτογραφίες:

Αυτή η τεχνική έχει το μειονέκτημα της έκθεσης σε ακτινοβολία, αλλά σε συνδυασμό με την τεχνική των ενδοβρογχικών υπερήχων φθάνει σε εξαιρετικά υψηλά ποσοστά διαγνωστικής ακρίβειας.

Βρογχοσκόπηση με ακτινοσκοπικό έλεγχο