Κωνσταντίνος Σπ. Πουλόπουλος

 

 • Κάτοχος του Αμερικάνικου τίτλου-πτυχίου ECFMG (Educational Commission for

Foreign Medical Graduates) από τον Μάρτιο του 1994.

Επιτυχές αποτέλεσμα σε FMGEMS Part 2, USMLE Step 1 και πτυχίου Αγγλικής

Γλώσσας TOEFL – επιμέρους εξετάσεις/πτυχία που συνθέτουν το δίπλωμα ECFMG.

 • Μετεκπαίδευση στο εξωτερικό: από 1/7/94 εωs 1/7/95 έμμισθη θέση ειδικευομένου

Παθολογίας στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, ωs PGY-1 Resident in Internal

Medicine, στο νοσοκομείο Beth IsraelUMDNJ Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου

Της πολιτείας New Jersey των ΗΠΑ, με διάκριση ανάμεσα στους συμμετέχοντες στο σχετικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα.

Ειδικότητα:

Παθολογίας από 1/7/94 ωs 1/7/95 στο νοσοκομείο Beth IsraelUMDNJ των ΗΠΑ έμμισθα, όπωs αναφέρεται παραπάνω, με σχετική αναγνώριση από το ΚΕΣΥ την 22/11/95. Rotations: MICU, CCU, Telemetry unit, Hematology-Oncology, Pulmonary Medicine, Geriatrics.

ΠνευμονολογίαςΦυματιολογίας στο Νοσοκομείο Νοσημάτων Θώρακος Αθηνών – ‘Σωτηρία’ από 29/9/95 ωs 15/10/98.

Rotations: Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, Καρδιολογία, Θωρακοχειρουργική, Ακτινολογία.

Συμμετοχή-παρακολούθηση των μετεκπαιδευτικών μαθημάτων Προχωρημένης Φυσιολογίας της Αναπνοής των ακαδημαϊκών ετών 1995-96 & 1996-97.

Εξετάσεις για την απόκτηση του τίτλου τηs Ειδικότητας Πνευμονολογίας- Φυματιολογίας έλαβαν χώρα στιs 21/12/98 επιτυχώς. Απόκτηση του τίτλου της ειδικότητας στις 22/01/1999.

Παρούσα επαγγελματική κατάσταση :

 

 • Από 01/06/1999  Επιμελητής – Πνευμονολόγος του νοσοκομείου «ΥΓΕΙΑ» στην Πνευμονολογική Κλινική και από το 2004 συνεργάτης-Πνευμονολόγος του νοσοκομείου «ΥΓΕΙΑ»

 

 • Άσκηση ιδιωτικού επαγγέλματος σε ιατρείο στην περιοχή του Αμαρουσίου στην διεύθυνση  Διονύσου 9, τηλ. 210-6124374

Eκπαιδευτικό έργο:

ατά την διάρκεια του χρόνου άσκησης τηs ειδικότητας παρουσιάσεις πολλαπλών θεμάτων, στα πλαίσια του εκπαιδευτικού προγράμματος των νοσοκομείων Βeth Israel και Ν.Ν.Θ.Α..

-Οργάνωση 15ου, 16ου , 17ου , 18oυ, 19ου , 20ου, 21ου, 22ου, 23ου, 24ου, 25ου Ετησίου Σεμιναρίου της Ελληνικής Βρογχολογικής Εταιρείας.

-Επιμέλεια έκδοσης των Πρακτικών των Ετησίων σεμιναρίων της Ελληνικής Βρογχολογικής Εταιρείας από το έτος 1999 εως σήμερα στο περιοδικό ‘’Πνεύμων’’.

-Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Βρογχολογικής Εταιρείας από τον Ιούνιο του 2000 ως σήμερα.

-Mέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιστημονικής Ένωσης Ιατρών του “ΥΓΕΙΑ” από το 2014.

Συγγραφικό Έργο

 • Συγγραφή και παρουσίαση του θέματος «Ιατρογενείς και Σπάνιες Υπεζωκοτικές συλλογές» της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας του 2004.
 • Συγγραφή του κεφαλαίου : “Screening for Lung Cancer” του συγγράματος :

Lung Cancer : Diagnosis and Treatment, Paris A. Kosmidis, Athens 2005

– Εκδόσεις «ΥΓΕΙΑ»-Εξελίξεις στην Παθολογία :»Διάχυτες Διάμεσες Πνευμονοπάθειες»

– Εκδόσεις «ΥΓΕΙΑ»-Εξελίξεις στην Παθολογία :»Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια».

Παρουσιάσεις σε Συνέδρια

Παρουσίαση θέματος στο State of the Art – Αθήνα, 2004 στην συνεδρία της 9/5/2004 με θέμα «Ανάγνωση αγνώστων films» με τον Καθηγητή R. Light.

Συμμετοχή-παρουσίαση στο 2nd International Lung Cancer Seminar, 10-12 September 2010 του θέματος “Προεγχειρητική εκτίμηση ασθενούς με χειρουργήσιμο καρκίνο πνεύμονος”.

Συμμετοχή-παρουσίαση στο 3rd International Lung Cancer Seminar, 7-9 September 2012 του θέματος “Ground-glass lesions : How to solve the problem. Clinical Evaluation.”

Συμμετοχή-παρουσίαση στο 4rd International Lung Cancer Seminar, 4-5 September 2014 του θέματος ”Supportive care : Pleural effusion.”

 

Μετεκπαίδευση μετά την Ειδικότητα :

–  Pulmonary Medicine and Thoracic Surgery Update, τον Οκτώβτιο του 2004 στο Cleveland Clinic Foundation

            – “Hμέρες Επεμβατικής Πνευμονολογίας & Θωρακικής Ενδοσκόπησης”

            Μετεκπαίδευση στην Επεμβατική Βρογχοσκόπηση : 13-16 Ιουνίου 2012 στην Πανεπιστημιακή Πνευμονολογική Κλινική του Ν.Ν.Θ.Α.-”Σωτηρία” στις τεχνικές Ενδοβρογχικών Υπερήχων, Διαβρογχικής Βιοψίας, ΤΒΝΑ,  Άκαμπτης Βρογχοσκόπησης, Κρυοθεραπείας, Ηλεκτροκαυτηρίασης, Ενδοβρογχικών stents

            – Εξειδικευμένη Μετεκπαίδευση στις τεχνικές Ενδοβρογικών Υπερήχων – Διάγνωσης και Σταδιοποίησης Καρκίνου Πνεύμονος στο Κέντρο Αναφοράς Thoraxklinik – Πανεπιστημίου Χαιδελβέργης, στις 6 & 7 Δεκεμβρίου , 2012.

Πρακτική Μετεκπαίδευση σε τεχνικές Ενδοβρογχικών Υπερήχων – EBUS στην “Ευρωκλινική” Αθηνών με την Ενδοσκοπική ομάδα του κ.Ζαχαριάδη Εμμανουήλ, ως τον Δεκέμβριο 2013, με πραγματοποίηση 72 επεμβάσεων.

            – ”Lung Cancer Education Course” February 24th,2013, Athens, Greece – American College of Chest Physicians and American Society for Clinical Pathology.

Επιστημονικές εργασίες – Ανακοινώσεις – Δημοσιεύσεις :

1.  “Ο ιονισμός τηs ατμόσφαιρας εκ του πυρηνικού ατυχήματος στο Chernobyl και κρίσεις βρογχικού άσθματος.”

Ανακοίνωση στο 23ο Ετήσιο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο, Μάιος 1997.

2. “Μελέτη της κάλυψης των επιπτώσεων της ατμοσφαιρικής ρύπανσης επί των αναπνευστικών νοσημάτων από τον ημερήσιο τύπο”.

Ανακοίνωση στο 9ο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο Νοσημάτων Θώρακος, Θεσσαλονίκη 4-7 Δεκεμβρίου, 1997.

3. “H φαρμακευτική δηλητηρίαση στην Μονάδα Εντατικής Θεραπείας.”

Ανακοίνωση στο 24ο Ετήσιο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο, Μάιος 1998.

4. “Η επίδραση της λαπαροσκοπικής χολοκυστεκτομής στην αναπνευστική λειτουργία.”

Ανακοίνωση στο 24ο Ετήσιο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο, Μάιος 1998.

5. “Mελέτη των υποδοχέων τηs ιντερλευκίνης-2 στο euthyroidsick syndrome.”

Ανακοίνωση στο 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Παθολογίας, Αθήνα, Οκτώβριος 1998.

Ελληνική Εταιρεία Παθολογίας.

6. ‘’Θεραπευτική αναπνευστικού : Ξανθίνες’’.

Ανακοίνωση στο 15ο Μεταπτυχιακό Σεμινάριο Ελληνικής Βρογχολογικής Εταιρείας, Αθήνα, Ιούνιος 1999

Δημοσίευση στο Συμπληρωματικό Τεύχος του περιοδικού “ΠΝΕΥΜΩΝ”, Ιούνιος 1999.

7. ‘’Συνδυασμένη χημειοθεραπεία με Paclitaxol και Carboplatin σε ασθενείς με ανεγχείρητο μη μικροκυτταρικό καρκίνο πνεύμονα – πρόδρομη ανακοίνωση’’.

 Ανακοίνωση στο 10ο Πανελλήνιο Συνέδριο Νοσημάτων Θώρακος, Αθήνα, Δεκέμβριος 1999.

Δημοσίευση στο συμπληρωματικό τεύχος του περιοδικού “ΠΝΕΥΜΩΝ”, Δεκέμβριος 1999.

8.  ‘’ Χορήγηση αμφοστίνης για πρόληψη της νευροτοξικότητας σε ασθενείς με καρκίνο του πνεύμονος που υποβάλλονται σε χημειοθεραπεία με Taxol και Carboplatin’’

Ανακοίνωση στο 10ο Πανελλήνιο Συνέδριο Νοσημάτων Θώρακος, Αθήνα, Δεκέμβριος 1999.

Δημοσίευση στο συμπληρωματικό τεύχος του περιοδικού “ΠΝΕΥΜΩΝ”, Δεκέμβριος 1999.

9. Σύγχρονη Επίλυση Συχνών Διαγνωστικών Προβλημάτων : ‘’Αιμόπτυση και Ακτινογραφία θώρακος χωρίς σημαντικά ευρήματα’’

       Ανακοίνωση στο 17ο Μεταπτυχιακό Σεμινάριο Ελληνικής Βρογχολογικής Εταιρείας, Ιούνιος 2001.

Δημοσίευση στο Συμπληρωματικό τεύχος του περιοδικού “ΠΝΕΥΜΩΝ”, Ιούνιος 2001.

10. “Ανάλυση ευρημάτων λεμφαδενικού καθαρισμού του μεσοθωρακίου σε 544 ριζικές εκτομές για μη μικροκυτταρικό καρκίνο πνεύμονα.”

Ανακοίνωση στο 1ο Διεταιρικό Αντικαρκινικό Συνέδριο, Αθήνα 2003.

11. Παρουσίαση – Συζήτηση Κλινικών Περιπτώσεων στην Πνευμονολογία

“Χρονίζουσα επιδεινούμενη δύσπνοια”.

Παρουσίαση στο 39ο Ετήσιο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο, Μάιος 2013.

 • Συμμετοχή στο Προεδρείο στο 5th International Lung Cancer Seminar, September 2016 του θέματος “ Management of Mesothelioma”, Τήνος
 • Συμμετοχή στο Προεδρείο στο 6th International Lung Cancer Seminar, September 2018 του θέματος “Minimal Thoracic Surgery – maximum efficacy. What’s new in 2018”. Τήνος
 • Συμμετοχή – ομιλία στο Συνέδριο ΑΚΟΣ, ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΨΥΧΗΣ ”Αίγλη” Ζαππείου-22/2/2019 με θέμα Μη Μικροκυτταρικός Καρκίνος Πνεύμονος : “Συνήθη Πνευμονολογικά Προβλήματα ασθενών με  Καρκίνο Πνεύμονος”.
 • Συμμετοχή – ομιλία στο Συνέδριο Hμερίδα : “Ανοσοθεραπεία του Καρκίνου, Αναζητώντας τα Επόμενα Όρια“ Διαχείριση Τοξικότητας: Πνευμονική τοξικότητα”, 22/2/2019. Συνεδριακό Κέντρο “Ν.Λούρος” ΜΗΤΕΡΑ
 • Συμμετοχή – ομιλία στο Ετήσιο Πανελλήνιο Συνέδριο Ένωσης Πνευμονολόγοων Ελλάδος με θέμα “Αναπνευστική ανεπάρκεια σε ασθενή με Καρδιακή Ανεπάρκεια”, Αθήνα, 2019

Ειδικά πεδία ενδιαφέροντος

 1. Μοντέρνες τεχνικές βρογχοσκόπησης με πραγματοποίηση μεγάλου αριθμού επεμβατικών βρογχοσκοπήσεων και ενδοβρογχικών υπερήχων στο Ενδοσκοπικό Εργαστήριο του Δ.Θ.Κ.Α. – “ΥΓΕΙΑ”.
 1. Καταδυτική – Υπερβαρική Ιατρική Ιατρός αγώνων ελεύθερης κατάδυσης βάθους – πανελληνίων πρωταθλημάτων της AIDA και αγωνισμάτων άπνοιας ΄πισίνας–– πανελληνίων πρωταθλημάτων της AIDA

ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ